Merhaba, tekrar hoş geldiniz!

Bilgi sahibi olanlarla ihtiyaç duyanları buluşturmak, farklı bakış açılarına sahip insanları bir araya getirerek birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak ve herkesin bilgisini paylaşmasını sağlamak istiyoruz.

TinyMCE Editörü Ekleme

mustafa335

Yeni Üye
Katılım
22 Şub 2020
Mesajlar
11
Beğeniler
0
Puanları
1
Editörden metin ekliyorum ilk kaydet dediğim de veri tabanına boş veri kaydediyor. İkinci kez kaydet dediğimde içinde ki verileri kaydediyor. Kısacası iki kayıt oluyor biri boş biri dolu. Yani iki farklı id. Neden ilk tıkladığımda gönderemiyor verileri ?


Bu editör.

Kod:
Kod:
<script src="js/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
  tinyMCE.init({
    // General options
    mode : "textareas",
    theme : "advanced",
    plugins : "pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,wordcount,advlist,autosave",

    // Theme options
    theme_advanced_buttons1 : "save,newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect",
    theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code,|,insertdate,inserttime,preview,|,forecolor,backcolor",
    theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen",
    theme_advanced_buttons4 : "insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking,template,pagebreak,restoredraft",
    theme_advanced_toolbar_location : "top",
    theme_advanced_toolbar_align : "left",
    theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
    theme_advanced_resizing : true,

    // Example content CSS (should be your site CSS)
    content_css : "css/content.css",

    // Drop lists for link/image/media/template dialogs
    template_external_list_url : "lists/template_list.js",
    external_link_list_url : "lists/link_list.js",
    external_image_list_url : "lists/image_list.js",
    media_external_list_url : "lists/media_list.js",

    // Style formats
    style_formats : [
      {title : 'Bold text', inline : 'b'},
      {title : 'Red text', inline : 'span', styles : {color : '#ff0000'}},
      {title : 'Red header', block : 'h1', styles : {color : '#ff0000'}},
      {title : 'Example 1', inline : 'span', classes : 'example1'},
      {title : 'Example 2', inline : 'span', classes : 'example2'},
      {title : 'Table styles'},
      {title : 'Table row 1', selector : 'tr', classes : 'tablerow1'}
    ],

    // Replace values for the template plugin
    template_replace_values : {
      username : "Some User",
      staffid : "991234"
    }
  });

Bu Kaydet Butonu

Kod:
$('#makale_kaydet').click(function() {
 tinyMCE.triggerSave();
  $.ajax({
    type:'POST',
    url:'makale_kaydet.php',
    data:$('#menu_form').serialize(),
    success: function (sonuc){
      if(sonuc=='true')
      {
        $('#mesaj').html('<img src="image/kaydedildi.png"> Veriler Başarıyla Kayıt Edildi.');
      }
      else
      {
        $('#mesaj').html('<img src="image/kaydedilmedi.png"> Oops!. Bir Hata Oluştu.');
      }
    }
  });
});

Bu kaydetme işlemi

PHP:
$makale_baslik=$_POST["makale_baslik"];
$makale_icerik=$_POST["elm1"];

$makale_ekle = mysql_query ( "INSERT INTO makale ( makale_id, mak_baslik, mak_icerik ) values ( '', '$makale_baslik', '$makale_icerik' ) " );
  
if(!$makale_ekle) 
{ 
   echo "false"; 
} 
else 
{ 
   echo "true";
}
 
Üst Alt
erotik film izle sex filmleri izle hdd dolum çaycuma satılık daire